JennyPenny Sweden AB
Juletid

Juletid


Beskrivning till vantar i damstorlek.
Storleken går att justera en del genom att ändra masktätheten.

Ett 50 g nystan av varje färg räcker till ett par vantar.
Garnet bör ligga mellan 175- 210m/ 50 g. Det lägre meterantalet rekommenderas inte om man stickar lite löst.
Om garnet är ren ull går det dock att tova vantarna en aning om de i detta fall skulle bli lite stora.

45 SEK